Середа, 22.09.2021, 00:11
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 62
http://hozki-school.ucoz.ua/index/31-172-0-1-2

 « попередня

ЗМIСТ

наступна » 

Урок 43

Тема уроку: Тематична атестація за темою "Базові структури алгоритмів"

  Мета уроку: Перевірити засвоєння матеріалу за вказаною темою.
  Тип уроку: Опитування, організоване в усному або письмовому вигляді.
  На наш погляд атестацію доречно проводити на протязі двох академічних годин, причому розбити її на теоретичну та практичну частини.
 • Орієнтовні питання теоретичного туру атестації.

 • 1. Назвіть базові структури алгоритмів. Приклади.
  2. Що таке лінійний алгоритм?. Приклад лінійної програми мовою Паскаль.
  3. В яких задачах використовується команда розгалуження?
  4. Формат команди розгалуження (повна та скорочена форми) мовою Паскаль та мовою блок-схем.
  5. Що таке умова? Типи умов.
  6. Команда вибору. Приклад застосування.
  7. Поняття циклу. Типи циклів.
  8. Команда повторення з параметром мовою програмування та мовою блок-схем.
  9. Команда повторення з післяумовою мовою блок-схем та мовою програмування.
  10. Команда повторення з передумовою мовою блок-схем та мовою програмування.
  11. Порівняльна характеристика циклів.

 • Орієнтовні варіанти практичних завдань на тематичну атестацію:

 • Дитині пропонується три задачі, причому перша на лінійний алгоритм (середній рівень досягнень), друга - розгалужений алгоритм (достатній рівень досягнень), а третя - циклічний (високий рівень досягнень). Тільки розв'язок всіх трьох задач дає дитині можливість отримати оцінку 12.
   Варіант №1.
   1. Дано довжину ребра куба. Знайти його об'єм та площу поверхні.
   2. Дано ціле число n (0<n<13), яке вказує порядковий номер кварталу року (січень, лютий, березень - І квартал і т.д.). За вказаним значенням n надрукувати перелік місяців, які належать до цього кварталу.
   3.Дано натуральне число n та дійсні числа a1, a2, …, an. Визначити обернену величину добутку тих членів послідовності, для яких виконується нерівність i+1 < ai < i!
   Варіант №2.
   1. Дано катети прямокутного трикутника. Знайти його гіпотенузу та площу.
   2. Дано дійсне число a. Обчислити f(a), якщо:

   3.Дано натуральне число n та дійсні числа a1, a2, …, an (ai <>0). Відомо, що в заданій послідовності є хоча б одне ненульове значення. Розглядаючи члени послідовності, що розташовані до першого нульового члена, визначити, яких членів більше - додатних чи від'ємних.
   Варіант №3.
   1. Дано довжину кола. Визначити площу круга, обмеженого цим колом.
   2. Дано три цілих додатних числа x, y, z. Визначити, чи можна з відрізків з цими довжинами утворити трикутник.
   3.Обчислити значення функцій


   для значень аргумента x=1, 2,…, 10.
   Варіант №4.
   1. Знайти площу кільця, внутрішній радіус якого дорівнює 10, а зовнішній - даному числу r (r > 10).
   2. Розробити програму-довідник, яка за введеними значеннями радіуса R та номером задачі пропонуватиме користувачу послуги у обчисленні:
    - 1 - довжини кола;
    - 2 - площі круга;
    - 3 - об'єму кулі:
    - 4 - площі поверхні кулі.
   3.Обчислити значення:

   « попередня

  ЗМIСТ

  наступна » 

  Наверх