Середа, 22.09.2021, 00:02
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 62
http://hozki-school.ucoz.ua/index/31-171-0-1-2

 « попередня

ЗМIСТ

наступна » 

Урок 42

Тема уроку: Тематична атестація з теми "Програма. Мова програмування"

Мета уроку: Перевірити засвоєння матеріалу за вказаною темою.
Тип уроку: Опитування, організоване в усному або письмовому вигляді. Одна з пропозицій - картки, що містять теоретичні та практичні питання.
Орієнтовні варіанти карток на тематичну атестацію:

Варіант №1.
1. Що таке мова програмування? Класифікація мов програмування
2. Поняття типу даних. Класифікація типів даних в мові програмування Паскаль.
3. Структура програми мовою програмування Паскаль.
4. Вкажіть помилкові записи чисел мовою програмування Паскаль:

1237
.35
-45.
-5.3Е03
-0Е+00
000
12Е-3
+78.56Е-04
3.Е8
-Е7
4.5-Е01
12.3.5

5.Укажіть, в яких виразах використані символи, що не належать до алфавіту мови програмування Паскаль:

x/2*cos(p)
2\5,67
'Привіт'
'А>Б'
A .. Z
Y<5,cos(alfa)

6. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:

7.Записати у загальноприйнятій формі:
  -9.1E-3+alpha/(y5-256.8*delta)
8. Обчислити значення виразів:
  4.5*2 div 5 + 7 mod 4=
  4*123 mod 12 div 3=
  Round(-5.63) =
  Inc(Ord('F')) =
  Trunc(1.45E+01) =
9. Визначить тип результату наступних виразів:
  A - 312*i +24/6
  5 > 12
  якщо A, і - цілі числа.
10. Дано (фрагмент програми):
  X:= 13;
  Y:= 2*X - 7;
  X:= round(Y / 5); {X - ціле число, Y - дійсне}
Що буде виведено на екран після виконання наступних операторів:
  Write(X,Y);
  Writeln('X=',X,'Y=',Y:9:2);
  Writeln; Writeln(X:10);
Варіант №2.
1. Алфавіт мови програмування Паскаль. Поняття складеного символу та слова. Які існують типи слів?
2. Що таке унарні та бінарні операції? Пріоритети виконання операцій у виразах.
3. Які розділи містяться в описовій частині програми? Глобальний та локальний блоки програми.
4. Визначте тип вказаних констант:

False

'Y'
-45
true
-23.7E03
0.12
+00
0E0

5. Які з наведених нижче чисел визначають одне й те саме значення:

5.48
54.8Е00
548Е-02
54800Е-04
0.000548Е+03
0.0548Е02
-54.8Е-01
0.00000548Е+07

6. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:

7. Записати у загальноприйнятій формі:
  5.87/b*c+d/(5.8-abs(d-4))/b+1.77E-11
8. Обчислити значення виразів:
  3*21 mod 7 + 5 div 0=
  40 / (10 div 2) + 8 mod 3 =
  Dec(Trunc(6.78),5) =
  Round(5.17) =
  Chr(Ord('2')-6) =
9. Визначить тип результату наступних виразів:
  A mod 3 + 5
  (X+2) < 3.45*Y,
  якщо A - ціле число, а X, Y - дійсні.
10. Вивести в різні позиції екрану власне прізвище та ім'я різними кольорами.

Варіант №3.
1. Якими складовими характеризується мова програмування? Що таке синтаксис та семантика?
2. Що таке константа та її опис в мові програмування Паскаль? Що таке змінна? Її опис.
3. Що таке введення та виведення інформації? Запишіть формати процедур введення та виведення в Паскалі.
4. Запишіть наведені нижче числа у форматі з фіксованою крапкою:

0.0000173Е+4
-128.23Е-01
-3.52Е2
27.32Е-3

5. Записати мовою Паскаль наступні числа:

5!
π
1/10000
LXXVI
0,67(7)
0,000000037
11/4
12,5
10^23
-24,8·10^-7
1,5·10^12

6. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:
7. Записати у загальноприйнятій формі:
  x1+cos(y2-alpha)/2*abs(x4-5*y5)/7.2
8. Обчислити значення виразів:
  56 div 3 - 20 mod 4=
  12 / 2 mod 5 + 12 div 2=
  Round(-12.45E-03) =
  Pred('G') =
  Ord(chr(120))
9. Визначити тип результату наступних виразів:
  25 - A*sqr(i)
  10 div 4 <> 15 mod 3
  якщо A та і - цілі числа.
10. Вивести дату свого народження (число, місяць та рік) в три стовпчика, кожен з яких має ширину 8 позицій.

Варіант №4.
1. Що таке трансляція? Типи трансляторів. Чим вони відрізняються?
2. Що таке вираз? Використання стандартних арифметичних функцій у виразах.
3. Перетворення типів у мові програмування Паскаль. Функції перетворення типів.
4. Запишіть дійсні числа у вигляді з плаваючою крапкою:

12.3
-45
-25.923*10^3
23.789
-34.95
934.45*10^-56
0.0005
0

5. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:
6. Записати у загальноприйнятій формі:
  sqr(sqr(k-b))+1/-sqrt(y-1)
7. Вкажіть помилково записані ідентифікатори:

AlFa
Номер_ліцею
___________d
COS
1_Number
_9_class
Begin
A.67
X/Y

8. Обчислити значення виразів:
  36/3 div 5 - 4/2 mod 2=
  12 div 4*3 + trunc(-6.34)=
  Chr(ord('G'))
  Round(p + sin(p/2))
  Odd(40234)
9. Визначити тип результату наступних виразів:
  A + sqrt(49)*i
  12 div 3 / 2
  якщо A та і - цілі числа.
10. Що буде виведено на екран в результаті виконання такого фрагмента програми:
  A:=-5;
  Writeln('A+1');
  Writeln(A+1);
Варіант №5.
1. Перелічить правила пунктуації (оформлення) програм.
2. Формати представлення дійсних чисел мовою Паскаль. Що таке мантиса та порядок? Нормалізація мантиси.
3. Назвіть правила вибору ідентифікаторів.
4. Вкажіть правильно записані ідентифікатори:

beta
School#1
____________d
Sqrt
10_класс
_9_class
End
Suma/5
129

5. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:

6. Записати у загальноприйнятій формі:
  y*(y+2.037E2*sqrt(a+b-k2))
7. Обчислити значення виразів:
  15 div 2 mod 10/2=
  10 mod 7 div 2 mod 5=
  Trunc(-12.43) =
  Inc(Ord('F')+4) =
  Odd(round(4.5E+1)) =
8. Визначити тип результату наступних виразів:
  12 div 3 < 50 / 10
  A - sqr (9)*X
  Якщо A- ціле число, а Х - дійсне число.
9. Які з наведених нижче чисел визначають одне й те саме значення:

167
'167'
1.67E+01
16700E-02
0.0000167E+7
0.167Е02
-167Е+00
0.00000167Е+07

10. Вивести на екран поточну дату у форматі число: місяць: рік.

 « попередня

ЗМIСТ

наступна » 

Наверх