Вівторок, 21.09.2021, 22:40
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 62

Розробка проекту «Одновимірний масив»

 1. Запустіть програму Delphi.
 2. Поставте на форму необхідні об'єкти.
 3. Розмістіть їх за зразком.
 4. Задайте їм відповідні властивості.
 5. Напишіть текст програм для кнопок Button1, Button2 і Button3.

  var - розділ опису змінної пам'яті;
  i, N - імена комірок пам'яті;
  integer - тип пам'яті (цілі числа від -2147483648 до 2147483647);
  := - оператор присвоєння;
  StrToInt - функція, яка перетворює рядок символів (string) у ціле число (integer);
  IntToStr - функція, яка перетворює ціле число (integer) у рядок символів (string).

  У тексті програми мовою Delphi у рядку var змінна a типу одновимірний масив записується описується так: var a: array [1..100] of integer (англ. array – масив). У квадратних дужках вказується діапазон номерів елементів масиву: від 1 до 100. За цим записом компілятор виділяє в пам'яті комп’ютера 100 ділянок під кожну зі 100 змінних – елементів масиву. Розмір кожної ділянки залежить від типу елементів масиву.

  Запам'ятайте:

      Впорядкований набір змінних одного типу називається масивом. Кожна змінна, що входить до масиву, називається елементом масиву.
      Масив, в якому кожний елемент визначається тільки одним порядковим номером, називається одновимірним.
      Ім’я кожного елемента одновимірного масиву складається з імені масиву і узятого у квадратні дужки порядкового номера цього елемента в масиві.

  Для введення і виведення значень елементів одновимірного масиву в даному проекті використано багаторядкове поле (компонент типу TMemo).
  Серед властивостей цього компонента є багато таких, які мали раніше розглянуті нами компоненти: Name, Color, Font, Enabled, Visible, Height, Width, Top, Left та ін. Серед властивостей, яких не мали попередні компоненти, розглянемо такі:
  ScrollBars (англ. scroll – прокручування, bars – прямокутні смуги) – значення цієї властивості визначає наявність чи відсутність на цьому компоненті смуг прокручування (горизонтальної – ssHorizontal, вертикальної – ssVertical, обох – ssBoth) для перегляду тексту, який виходить за границі компонента;
  ReadOnly (англ. read – читати, only – тільки) – значення цієї властивості визначає можливість редагування рядків компонента: False – можна редагувати, True – не можна (тільки для читання)
  Lines (англ. lines – лінії, рядки) – значенням цієї властивості є набір значень, розташованих у рядках цього компонента; кожен рядок має номер, нумерація рядків починається з 0.
  Lines.Count (англ. count – підрахунок) – значення цієї властивості дорівнює кількості заповнених даними рядків компонента; зазначимо, що ця властивість відсутня у списку властивостей вікна Object Inspector.

  У тексті процедури використані два стандартні методи, що пов’язані з багаторядковим полем: процедура Clear (англ. clear – очищувати), що очищує всі рядки цього компонента, і процедура Append (англ. append – додавати), що додає до багаторядкового поля новий рядок і виводить у нього значення параметра, вказаного в дужках.

  Можна увести числа в багаторядкове поле до запуску проекту, змінюючи значення властивості Lines цього поля. Це зручно робити, наприклад, на етапі налагодження програми.
  Для цього потрібно:
  1. Вибрати багаторядкове поле.
  2. Вибрати кнопку в кінці рядка Lines вікна Object Inspector.
  3. У вікні String List Editor (англ. string – рядок тексту, list – список, editor – редактор), що відкрилося, видалити текст першого рядка і ввести дані N чисел, натискаючи після кожного клавішу Enter.
  4. Вибрати кнопку ОК.
  Тоді при збереженні проекту ці значення також будуть збережені і автоматично з’являться в цьому полі після запуску проекту на виконання.

 6. Запустіть проект на виконання і проаналізуйте дію кнопок.
 7. Збережіть проект: Save All.

Наверх