Понеділок, 02.08.2021, 13:05
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 61
ПЕРЕЛІК
НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ

І. Загальна нормативно-правова база

Скачать 1. Конституція України
Переглянути 2. Закон України Про освіту
Скачать 3. Закон України Про загальну середню освіту
Скачать 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіт
Скачать 5. Національна доктрина розвитку освіти
Скачать 6. Державна програма Вчитель
Скачать 7. Конвенція про права дитини
Скачать 8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Скачать 9. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
Скачать 10. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету

Скачать 1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601
Скачать 2. Положення про кабінет інформатики MON_407
Скачать 3. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики №614
Скачать 4. Правила використання комп'ютерних програм №903
Скачать 5. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики-№111-1927
Скачать 6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Скачать 7. Акт перевірки готовності 1
Скачать 8. Акт перевірки готовності 2
Скачать 9. Паспорт кабінету інформатики
Скачать 10. Графік роботи кабінету
Скачать 11. Річний план роботи
Скачать 12. План перспективного розвитку кабінету
Скачать 13. Інвентарна книга
Скачать 14. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету
Скачать 15. Про інноваційну діяльність
Скачать 16. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Скачать 17. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів
Скачать 18. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей
Скачать 19. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
Скачать 20. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Нове Скачать 21. Нормативи наповнюваності груп

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

Нове Скачать 1. ДСанПіН 5.5.2.008-01 влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
Скачать 1. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки
Скачать 2. Санітарний паспорт кабінету інформатики
Скачать 3. Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог
Скачать 4. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
Скачать 5. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
Скачать 6. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Скачать 7. Правила користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

Скачать 1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
Скачать 2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
Скачать 3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
Нове Скачать 3_1.  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
Скачать 4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
Скачать 5. Акт про нещасний випадок з учнем
Скачать 6. Журнал реєстрації нещасних випадків
Скачать 7. Правил пожежної безпеки для закладів
Скачать 8. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
Скачать 9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
Скачать 10. Посадова інструкція учителя
Скачать 11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
Скачать 12. Посадова інструкція вчителя інформатики
Скачать 13. Посадова інструкція лаборанта
Скачать 14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
Скачать 15. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Скачать 16. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового iнструктажiв учнiв з технiки безпеки життєдіяльності
 17. Інструкції:
Скачать 17.1. Інструкцiя з охорони працi № 1 пiд час роботи на ЕОМ
Скачать 17.2. Інструкцiя з охорони працi № 2 пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання
Скачать 17.3. Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ
Скачать 17.4. Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологій
Скачать 17.5. Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення практичних (лабораторних) робiт на уроках інформатики
Скачать 17.6. Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики
Скачать 17.7. Інструкція з електробезпеки
Скачать 17.8. Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом
Скачать 18. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
Скачать 19. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

Скачать 1. Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення інформатики у 2016/2017 н.р.
Скачать 2. Перелік навчальної літератури з інформатики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 н.р.
Скачать 3. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України
 4. Навчальні програми
 5. Календарне планування
 6. Поурочні плани-конспекти:
     • Плани-конспекти;
     • Презентації;
     • Наочності;
     • Тести;
     • Роздатковий матеріал;
     • Інструкції до практичних робіт
 7. Підручники
 8. Матеріали:
     • Реферати учнів
     • Реєстр навчальних комп’ютерних програм
     • Орієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики
Скачать 9. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
Скачать 10. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету
Скачать 11. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)
Скачать 12. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
Скачать 13. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
 14. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці:
Скачать     • Державна символіка
Скачать     • Портрети видатних вчених галузі
Скачать     • Правила техніки безпеки
Скачать     • Розклад роботи кабінету
      • Вправи для очей для зняття втоми
      • Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
      • Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)
 Змінної експозиції
      • Матеріали до тем, що вивчаються
      • Матеріали про вчених
      • Матеріали про новітні розробки у галузі
      • Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
      • Кращі роботи учнів
      • (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
 15. Науково-методичні і науково-популярні журнали
 16. Матеріали педагогічного досвіду

VI. Оплата праці

Скачать 1. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Скачать 2. Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ
Скачать 3. Роз'яснення щодо доплати за завідування кабінетом та його обслуговування (консультація юриста)
Скачать 4. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять)
Скачать 5. Оплата заміни

VII. Позаштатні ситуації

Скачать 1. Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на комп'ютері
Скачать 2. Порядок надання першої допомоги при одержанні травм

Наверх