Вівторок, 21.09.2021, 22:56
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 62
http://hozki-school.ucoz.ua/index/31-134-0-1-2

 « попередня

ЗМIСТ

наступна » 

Урок 14

Тема уроку: "Розв'язування задач з лінійними алгоритмами "

Мета уроку: Навчитися розв'язувати прості задачі з лінійними алгоритмами.
Тип уроку: Практична робота.

На початку уроку необхідно нагадати дітям правила поведінки в комп'ютерному класі та правильної роботи за комп'ютером.
Повторити з учнями поняття величини, типи величин в мові Паскаль, поняття команди присвоєння, правила оформлення виразів та пріоритет виконання операцій, основні арифметичні функції мови Паскаль.
Розв'язати наступні приклади (повторення):

 • Якщо значення цілочисельних змінних наступне X=15, Y=25, Z=8, то чому будуть дорівнювати значення цих змінних після виконання операцій присвоювання:
  X := sqrt(Y)*2; Y := Y-2; Z := Y div 2 mod 3;
  Відповідь: X:= sqrt(25)*2 X = 10
  Y:= 25 - 2 Y = 23
  Z:= 23 div 2 mod 3 Z = 2
 • Написати команду присвоєння, що надає значення середнього арифметичного змінних X та Y змінній Z.
  Відповідь: Z := (X + Y) / 2
 • За допомогою яких операторів присвоєння можна поміняти місцями значення двох змінних X таY.
  Для цього необхідно використання третьої змінної того ж типу, що й змінні X та Y, наприклад, Z:
  Z := X; X := Y; Y := Z
 • Далі можна розв'язати задачі з запропонованого підручника на сторінках 55 - 58.

Приклади розв'язування задач:
№41.
Умова: Якщо на одну шальку терезів посадити Даринку, яка важить n кг, і Наталку, яка важить на 5 кг менше, а на іншу насипати m кг цукерок, то скільки кілограмів цукерок доведеться з'їсти дівчаткам, щоб шальки терезів врівноважились.
Введемо наступні змінні для зберігання необхідних результатів:
N - вага Даринки;
M - вага цукерок;
P - вага цукерок, що необхідно з'їсти дівчинкам.
Тоді програма для розв'язання задачі буде такою:

Program Task_41; 
Uses Crt; 
Var M,N,P: real; 
Begin 
 Clrscr; 
 Write('Введіть вагу Даринки: '); 
 Readln(N); 
 Write('Введіть вагу цукерок, що лежать на терезах: '); 
 ReadLn(M); 
 P:=N+N–5–M; {N – 5 – вага Наталки} 
 WriteLn('Дівчаткам необхідно з''їсти ',P,' кг цукерок.'); 
 ReadLn; {Процедура затримує зображення на екрані до натискання клавіші Enter} 
End. 

№50.
Умова: Дано два дійсних числа a та b. Обчислити їх суму, різницю, добуток.
Необхідні змінні:
a, b - задані числа;
Add - сума чисел;
Sub - різниця чисел;
Multy - добуток чисел.
Програма має наступний вигляд:

Program Task_50; 
Uses Crt; 
Var a,b,Add,Sub,Multy: real; 
Begin 
 ClrScr; 
 Write('Введіть два числа: '); 
 ReadLn(a,b); 
 Add:=a+b; 
 Sub:=a–b; 
 Multy:=a*b; 
 WriteLn('Результати обчислень: '); 
 WriteLn('Сума = ',Add:8:2); 
 WriteLn('Різниця = ',Sub:8:2); 
 WriteLn('Добуток = ',Multy:8:2); 
 Readkey; {Процедура затримки зображення на екрані до натискання будь-якої клавіші} 
End. 

№51.
Умова: Дано дійсні числа x та y. Обчислити значення виразу:
Необхідні змінні:
x, y - задані числа;
Rez - результат обчислень.
Програма має наступний вигляд:

Program Task_51; 
Uses Crt; 
Var x,y,Rez: real; 
Begin 
 ClrScr; 
 Write('Введіть два числа; '); 
 ReadLn(x,y); 
{Будьте уважні при розставлянні дужок у виразі} 
 Rez:=(abs(x)-abs(y))/(1+abs(x*y)); 
 WriteLn('Rez= ',Rez:8:2); 
 ReadKey; 
End. 

№58.
Умова: Дано гіпотенуза і один з катетів прямокутного трикутника. Знайти другий його катет і площу вписаного круга.
Необхідні змінні:
a - катет прямокутного трикутника;
c - гіпотенуза прямокутного трикутника;
b - довжина невідомого катета;
S - площа вписаного круга.
Математична довідка:

 • другий катет прямокутного трикутника знаходиться за теоремою Піфагора a 2 + b 2 = c 2, звідки випливає, що катет дорівнює:
 • площа вписаного круга обчислюється за наступною формулою:

Програма має наступний вигляд:

Program Task_58; 
Uses Crt; 
Var a,b,c,S: real; 
Begin 
 ClrScr; 
 Write('Введіть довжину гіпотенузи: '); 
 ReadLn(с); 
 Write('Введіть довжину відомого катета: '); 
 ReadLn(a); 
 b:=sqrt(sqr(c)-sqr(a)); 
 S:=Pi*(a+b-c)/2; 
 WriteLn('Довжина невідомого катета: ',b:8:2); 
 WriteLn('Площа вписаного кола: ',S:8:2); 
 ReadKey; 
End. 

№62.
Умова: Обчислити відстань між двома точками з координатами (x1; y1) та (x2; y2).
Необхідні змінні:
x1, y1 - координати першої точки;
x2, y2 - координати другої точки
Математична довідка:
Відстань між двома точками обчислюється за теоремою Піфагора, як катет прямокутного трикутника, побудованого наступним чином:

Тоді відстань між точками з координатами (x1, y1) та (x2, y2) буде обчислюватись за наступною формулою:
Враховуючи, що різниця між координатами точок підноситься до квадрату, можна не звертати увагу на послідовність координат в різниці.
Програма має наступний вигляд:

Program Task_62; 
Uses Crt; 
Var x1,x2,y1,y2,S: real; 
Begin 
 ClrScr; 
 Write('Введіть координати першої точки: '); 
 ReadLn(x1,y1); 
 Write('Введіть координати другої точки: '); 
 ReadLn(x2,y2); 
 S:=sqrt(sqr(x1-x2)-sqr(y1-y2)); 
 WriteLn('Відстань між двома точками дорівнює: ',S:8:2); 
 ReadKey; 
End. 

№66.
Умова: Визначити, яку роботу необхідно виконати, щоб підняти тіло масою m на висоту h від Землі.
Необхідні змінні:
m - маса тіла;
h - висота підйому тіла;
A - робота.
Математична довідка:
Робота, необхідна для підняття тіла масою m на висоту h, обчислюється за наступною формулою:
A = mgh,
де g = 9,8 - таблична константа (прискорення вільного падіння).
Програма має наступний вигляд:

Program Task_66; 
Uses Crt; 
Var m,h,A: real; 
Begin 
 ClrScr; 
 Write('Введіть масу тіла: '); 
 ReadLn(m); 
 Write('Введіть висоту підйому тіла: '); 
 ReadLn(h); 
 A:=m*h*9.8; 
 WriteLn('Виконана робота дорівнює: ',А:8:2); 
 ReadKey; 
End. 

№73.
Умова: Визначити, яку платню одержить на фірмі сумісник за виконану роботу, якщо йому нараховано S грн., а податок становить 20 відсотків.
Необхідні змінні:
S - сума нарахувань сумісника;
P - реальна платня, що він одержить у касі (за умовою вона становить 80% від нарахувань).
Програма має наступний вигляд:

Program Task_73; 
Uses Crt; 
Var P,S: real; 
Begin 
 ClrScr; 
 Write('Введіть суму нарахувань робітника: '); 
 ReadLn(S); 
 P:=S*0.8; 
 WriteLn('Платня сумісника становить: ',P:8:2); 
 ReadKey; 
End. 

№76.
Умова: Скласти програму, що подає звуковий сигнал з частотою H Гц та тривалістю Т мс.
Необхідні змінні:
H - частота звука;
T - тривалість звука.
Програма має наступний вигляд:

Program Task_76; 
Uses Crt; 
Var H,T: integer; 
Begin 
 ClrScr; 
 Write('Введіть частоту звука: '); 
 ReadLn(H); 
 Write('Введіть тривалість звуку: '); 
 ReadLn(T); 
 Sound(H); 
 Delay(T); 
 NoSound; 
End. 

№77.
Умова: Дано значення змінних x, y, z. Обчислити значення змінної t:

Необхідні змінні:
x, y, z - задані числа;
t1, t2, t3, t4 - результати обчислень за відповідними формулами завдання 77 підпункти 1), 2), 3), 4).
Математична довідка:
Для обчислення будь-якої степені будь-якого числа можна скористатися такою формулою:

Мовою Паскаль це буде мати наступний вигляд:
Exp(ln(x)*y)
Програма має наступний вигляд:

Program Task_77; 
Uses Crt; 
Var x,y,z,t1,t2,t3,t4: real; 
Begin 
 Clrscr; 
 Write('Введіть три числа: '); 
 ReadLn(x,y,z); 
 T1:=(x+y)/(x-1/2)-(x-z)/(x*y); 
 T2:=exp(ln(x)*exp(ln(y)*(z+2)))+ exp(ln(x)*exp)ln(y)*z))); 
 T3:=(1+z)*(x+y/z)/(x-1/(1+sqr(x)); 
 T4:=x/(1+sqr(x)/(3+sqr(2*x)/(5+sqr(3*x)))); 
 WriteLn('Т1= ',Т1:8:2); 
 WriteLn('Т2= ',Т2:8:2); 
 WriteLn('Т3= ',Т3:8:2); 
 WriteLn('Т4= ',Т4:8:2); 
 ReadKey; 
End. 

Домашнє завдання:

 • повторити теоретичний матеріал за попередні уроки;
 • задачі з запропонованого підручника 42, 52, 59, 63, 74, 75, 78.

 « попередня

ЗМIСТ

наступна » 

Наверх