Понеділок, 02.08.2021, 11:10
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 61

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ
вчителя інформатики
Хоцьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Івлєва Валерія Віталійовича на тему:
«Розвиток творчих здібностей обдарованих учнів на уроках інформатики»

Застосування універсальних технологій подійно-орієнтованого програмування

Ознакою часу в якому ми живемо, є лавинне нагромадження інформації та бурхливий розвиток мікроелектронної техніки. Наша цивілізація нестримно прямує до комп’ютерної ери. Відбувається перехід до інформаційних технологій, тобто до широкого застосування комп’ютерів і програмного забезпечення у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі, банківській справі тощо.

Хоча підготовка програміста не є метою сучасної загальноосвітньої школи, розуміння основних принципів програмування має стати однією з цілей загальноосвітньої освіти, що і зазначено у державному освітньому стандарті. З іншого боку, не секрет, що не всі школярі захоплюються програмуванням, але, напевно, в кожному класі є учні, які цікавляться методами та засобами створення власних комп’ютерних програм. Більшість учнів вважають програмування складною і відірваною від життя темою курсу інформатики. Таке ставлення дітей до цього предмету пояснюється тим, що традиційний “алгоритмічний підхід” до викладання основ програмування абсолютно не узгоджується з архітектурою та принципами функціонування сучасного програмного забезпечення. Дедалі очевиднішою стає необхідність вивчення інформатики в контексті розробки об’єктно-орієнтованих WINDOWS-програм.

Уроки основ програмування призначено для програмістів – початківців. На відміну від більшості підручників, що містять сухі теоретичні викладки проведення уроків з основ програмування, дозволяє навчатися програмувати на реальних, живих прикладах. Якщо учень бачить, як саме працює готова програма, йому набагато легше зрозуміти теоретичні принципи, покладені в її основу.

Нині є аксіомою твердження про те, що навчання програмування слід будувати на системі розв’язування задач, послідовність яких визначається за такими принципами: від простого до складного (поступове ускладнення завдання); новизна (у кожній задачі використовується нове поняття – команда, властивість, параметр, метод або прийом програмування); успадкування (кожна наступна задача вимагає використання знань, які були одержані при розв’язуванні попередніх задач).

Набір задач з відповідями і прокоментованими розв’язками – текстами кодів реальних проектів, що виконуватимуться на комп’ютері. Все це буде корисним для тих, хто вирішив програмувати, тобто не лише користуватися готовими програмами, але і створювати свої власні програми на найсучаснішому діалекті такої розповсюдженої у світі мови програмування як Borland Delphi. Велика популярність цієї мови програмування пояснюється ясністю та простотою самої мови, поєднаними з дійсно безмежними можливостями щодо розв’язування найрізноманітніших задач.

За останні роки мова Borland Delphi перетворилася на інструмент, що продовжує змінювати світ програмного забезпечення. Середовище програмування Borland Delphi радикально змінило методи опрацювання даних та створення програм. Воно є найпопулярнішим засобом розробки програм в історії програмування. Існує багато причин такої популярності. Вона суттєво спростила застосування універсальних технологій подійно-орієнтованого програмування і графічного інтерфейсу.

Використовуючи систему програмування Borland Delphi у навчанні, вчитель ставить перед учнями мету, яку необхідно досягти, і дає інструмент , за допомогою якого це можна зробити, а учні просуваються до мети самостійно. Згодом вони починають навчатися один у одного, звертаючись до вчителя, як до партнера у навчанні, за порадою. При цьому вчитель нерідко навчається у самих учнів, що є цілком природньою на уроках інформатики.

Зрозуміло, що засвоєння програмування завжди вимагає від учнів та вчителів значних зусиль і роботи за методом випробовувань та помилок. У деякій мірі цей процес нагадує навчання гри на фортепіано: перш ніж бездоганно зіграти серйозну п’єсу, слід багато попрацювати. Користуючись сучасними системами програмування, учні навчаються конструювати деякі прості, але корисні і нетривіальні проекти, застосовувати їх для розв’язування своїх задач. А вчителю залишиться ставити перед ними нові завдання та цілі.

Особливу увагу приділяю роботі з обдарованими учнями, які характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам’ятовуванням навчального матеріалу, великою працездатністю, вмінням самостійно працювати. Їм притаманна свобода висловлювання думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, стереотипи. Працюючи з обдарованими дітьми, я ставлю перед собою такі цілі: зробити уроки інформатики справжньою школою творчості; налагодити тісну співпрацю між учителем та учнем; навчити учнів самостійно здобувати знання, твор¬чо мислити і без страху підходити до розв’язання будь-якої життєвої ситуації; формувати творчу особистість, розвивати індивідуальні здібності і талант.

Використовую індивідуальні форми позакласної роботи, які передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах. Намагаюсь послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Звичайно, одним із головних етапів роботи з обдаро¬ваними дітьми, я вважаю, є демонстрація їхніх робіт. Адже для кожної людини важливо, щоб її праця дала плоди, щоб про результати її праці знали однокласники, учителі-предметники. Моє завдання, як вчителя — підтримати обдарованість, помітити її, відкрити і допомогти розкритися. Використовую дистанційну систему навчання, яка дає позитивні результати, тому що діти мають можливість відпочити після школи і в домашній обстановці отримати консультацію вчителя. Особливо зручно користуватись даною системою під час підготовки проектів.

Ефективна організація контролю у процесі засвоєння змісту навчання

Все частіше в педагогічній діяльності вчителя практикується використання технологій тестування. Це пов’язано з впровадженням ЗНО. Але проведення тестування на паперових носіях вже не цікаво ні учням ні учням. Сучасне комп’ютерне тестування прийшло на зміну існуючому класичному тестуванню.

Моніторинг якості навчання є однією з найважливіших складових сучасного навчально-виховного процесу й базується на ефективній організації контролю у процесі засвоєння змісту навчання. У системі моніторингу якості тестовому контролю відводиться особливе значення, оскільки він дозволяє отримати найбільш оперативну та достатньо об’єктивну оцінку навчальних досягнень. При цьому особливу роль в тестовому контролі відіграє застосування можливостей, що надають інформаційно-комунікаційні технології.

Для тестового контролю я використовую програму MyTestX – це система програм для створення електронних тестів, проведення комп’ютерного тестування, збір та аналіз результатів.

Офіційный сайт програми MyTest: http://mytest.klyaksa.net
Форум: http://www.klyaksa.net/forum/index.php?topic=235&mode_forum=posts
Програма MyTestX містить 9 типів завдань:
 • одиночний вибір;
 • множинний вибір;
 • встановлення порядку слідування;
 • встановлення відповідності;
 • встановлення істинності чи хибності тверджень;
 • введення чисел;
 • введення тексту;
 • вибір місця на зображенні;
 • перестановка букв.

Така кількість типів завдань дає можливість вчителю підібрати різноманітні запитання, а також достатню кількість варіантів відповідей до них. Наприклад, в завданнях одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку слідування, встановлення істинності чи хибності тверджень, можна підібрати до 10 включно варіантів відповіді, а в інших завданнях є можливість підібрати до 5 варіантів відповіді. Цього достатньо для створення якісного тесту.

Так як у комп’ютерному класі є комп’ютерна мережа, то я використовую модуль журналу MyTestServer, який дозволяє організувати централізований збір і обробку результатів тестування, організувати роздачу тестів через мережу, безпосередньо стежити за процесом тестування, отримувати інформацію про початок або завершення тестування користувачами, отримувати службову інформацію про запуск сервера, обмін даними, вказати файл зі списком користувачів.

Робота програми полягає в наступному:
 1. Учитель запускає модуль журналу MyTestServer.
 2. Учні запускають програму MyTestStudent і починають тестування. Тести можна відкрити або зі свого комп’ютера, або з мережної папки, або одержати через мережу від учителя.
 3. Як тільки учень почав тестування (вибрав тест і почав його проходити), учитель отримує повідомлення про це.
 4. Як тільки учень закінчив тестування, вчитель отримує дуже докладну інформацію про його результати.
 5. Отримані результати можна проаналізувати та зберегти у файл.

Таким чином, використання даної програми для створення тестів у навчальному процесі значно полегшує роботу вчителя, зменшує його часові затрати на створення та перевірку робіт та дозволяє виконувати одночасне тестування багатьох учнів.

Використання інтернет - порталу E-olimp для підготовки до олімпіад з програмування

Для підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах з інформатики (програмування) використовую Інтернет-портал E-olimp (http://www.e-olimp.com.ua/
), який створений для залучення учнів загальноосвітніх шкіл до участі в олімпіадах з програмування, які підвищать якість підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій та програмування.

Портал E-olimp допомагає вчителю інформатики і викладачеві курсу програмування проводити факультативи, тренування і змагання. Дозволяє учням самостійно готуватися до олімпіад, а саме: вирішувати тематичні завдання, перевіряти свої рішення без участі вчителя, порівнювати рівень своїх знань і умінь з рівнем інших учнів, що, в свою чергу, створює прагнення до перемоги і стимулює до підвищення знань в даній області.

Інтернет-портал дозволяє полегшити роботу вчителя при підготовці до олімпіад з інформатики, відкриває можливість обдарованим учням самостійно працювати, розвиватися, обмінюватися досвідом з однодумцями з різних регіонів України та світу.

Портал E-olimp є зручним педагогічним засобом для підготовки учнів до олімпіад з програмування. Він також може бути використаний в подальшій професійній діяльності вчителя інформатики, спонукати до самоосвіти і самовдосконалення.

Використання інтерактивних методів навчання

Виховання всебічно розвиненого учня і є, на мою думку, основною метою освіти у ХХІ столітті. Вчитель, насамперед, повинен володіти інформаційною культурою, що передбачає пошук, аналіз, генералізацію інформації, роботу з джерелами інформації, збагачувати свої знання, творчо реалізувати їх.

В своїй діяльності я використовую такі інтерактивні методи та прийоми навчання:

 • «Мікрофон» (учні швидко по черзі висловлюються з приводу проблеми, передаючи один одному уявний «мікрофон»; один учень може почати відповідь, а інший – доповнює, завершує відповідь).
 • «Незакінчене речення» (учням пропонується перелік визначень, або тез у вигляді незакінчених речень та перелік відповідей; учні повинні встановити відповідність між першим та другим списками, або така робота може проходити без варіантів відповідей, де учні повинні просто завершити тезу).
 • «Мозковий штурм» (учні по черзі висловлюють свої думки з приводу поставленого питання).
 • Mетод «Прес» (використовується у випадках, коли виникають суперечливі думки з певної проблеми і учневі потрібно посісти чітко визначену позицію з обговорюваної проблеми та аргументувати її; метод дає можливість формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного, проблемного питання аргументовано, чітко, стисло).
 • «Навчаючись учу» (кожен учень отримує картку з частиною інформації з даної теми, опрацьовує її, доповідає однокласникам і вислуховує їх розповіді).
 • «Ажурна пилка» (поєднує і групову і фронтальну роботу; малі групи працюють над різними завданнями, після чого переформовуються так, щоб у кожній новоствореній групі були експерти з кожного аспекту проблеми).

Психологи запевняють, що під час занять учні повинні спілкуватися один з одним, перемовлятися, обмінюватися думками. Тільки в такий спосіб учень набуває самоповаги, самобутності, активізується його пізнавальна і творча діяльність. В противному разі, учень виростає несамостійним, схильним лише повторювати почуте від учителя і не шукати власної точки зору. В процесі співпраці виробляються правила спілкування, які зберігаються і в поведінці вже дорослої людини. А цю мету можна досягти використовуючи, в першу чергу, роботу в групах.

Результативність досвіду

Досягнення на обласних олімпіадах з програмування

Досягнення на республіканських олімпіадах з програмування

Моніторинг досягнень на олімпіадах з інформатики

З 2012 року являюсь адміністратором офіційного сайту Хоцьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (http://hozki-school.ucoz.ua), який 3 березня 2016 року став Лауреатом конкурсу в номінації «Web-сайти загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних об’єднань “Загальноосвітня школа І-ІІ(ІІІ) ступенів – дошкільний навчальний заклад». Конкурс-захист Web-сайті проходив в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

З 2016 року являюсь автором блогу вчителя інформатики Хоцьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (http://blog-inf-ivlev.ucoz.net).

Висновки

Шкільний урок - це соціальне замовлення суспільства в системі освіти, який обумовлений соціально-психологічними потребами суспільства, рівнем його розвитку, етичними та моральними цінностями цього товариства. На жаль, процес модернізації в системі освіти проходить важко. Пов'язано це з тим, що педагоги націлюють учнів тільки на отримання твердих теоретичних знань, частина яких, на мій погляд, не отримає практичного застосування в майбутньому житті.

Навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, - це і рівнева диференціація, тому що в умовах цієї технології учень має право на вибір змісту своєї освіти, рівня засвоєння. При цьому діяльність вчителя повинна забезпечити можливість кожному школяреві опанувати знаннями на обов'язковому або більш високому рівні (за вибором учня).

Застосування інформаційних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як вчителі, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює освоєння учнями досить серйозних тем з інформатики, що, у підсумку, веде до інтенсифікації процесу навчання.

Наверх